The Beauty of LIFE

Mở đầu và kết thúc một bộ phim thường luôn mang cho ta một giấc mơ, hi vọng thật là đẹp. Nhưng khi so sánh với cuộc đời hiện thực thì thật sự vô cùng chán nản….
Ở đời, tiền thì dễ kiếm mà tình cảm thì khó kiếm….. Cry of my life….